Tverrfaglig fagdag CFS/ME i Bodø

I regi av Nasjonalt kompetansesenter og Helgeland sykehus inviterer Bodø Kommune til fagdag 22.mars 2018.


Vi inviterer helsepersonell, både i primær- og spesialisthelsetjenesten som har interesse for eller, arbeider med personer som har kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).  Formålet er å sette fokus på målgruppen, samt bidra til kompetanseheving og nettverksbygging mellom faggrupper. Fagdagen byr på kompetanse om hva utmattelse og CFS/ME er, hvordan helsepersonell kan møte barn og voksne med denne diagnosen, og videre arbeid med denne målgruppen.

Sted for kurset er Sølvsuper HVS møterom Huldra.

Klikk her for mer informasjon rundt fagdag og påmelding

  • Velkommen til Rehabiliteringstjenesten

    Rehabiliteringstjenesten er en virksomhet under hjemmetjenesteområdet i Helse- og Omsorg, og består av 3 avdelinger; Rehabiliteringsavdelingen, Avd. for Ergoterapi og Hverdagsmestring og Avd. for Fysioterapi, Logopedi og Friskliv.

Tilbakemelding