Velkommen til Rehabiliteringstjenesten

Rehabiliteringstjenesten er en virksomhet under hjemmetjenesteområdet i Helse- og Omsorg, og består av 3 avdelinger; Rehabiliteringsavdelingen, Avd. for Ergoterapi og Hverdagsmestring og Avd. for Fysioterapi, Logopedi og Friskliv.

Virksomhetens målsetninger, utfordringer og prioriteringer bygger på Helse- og omsorgsavdelingens oppgaver som igjen er hjemlet i lover og forskrifter gitt av sentrale myndigheter.Virksomheten har ansvar for forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling, samt rehabiliterende ergo- og fysioterapitjenester voksne og eldre. Tjenestene ytes der brukerne befinner seg. Det kan være hjemme, videregående, i institusjon, eller i forhold til poliklinisk vurdering/behandling i egne lokaler ved senteret.

Virksomheten prioriterer tiltak overfor brukere over 18 år med omfattende/sammensatte bistandsbehov.

 

Logo Rehabiliteringstjenesten