Du er her:

Hjelpemiddelteamet

articleimage

For at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne oppleve deltakelse og mestring* i dagliglivet, kan hjelpemidler være et av tiltakene.

Bruk av hjelpemidler kan kompensere for, eller erstatte tapt funksjon. Det vil alltid være viktig å vurdere om bruk av hjelpemidler vil hemme eller fremme personens funksjon og muligheter for aktivitet.
Dette for å forebygge ytterligere tap av funksjon, siden bruk av hjelpemidler kan påvirke aktivitetsutførelse på flere plan.

Hjelpemiddelteamet tar i mot henvendelser ved behov for hjelpemidler. Her koordineres utlevering, henting og returnering av hjelpemidler. Feil- søk, reparasjoner og montering blir også utført av teamet. Teamet kan søke om enkle hjelpemidler fra NAV eller kommunalt lager på vegne av personer med behov for disse. I denne prosessen vurderes det også om andre tiltak kan være aktuelle for å bevare aktivitet og deltagelse hos personen.

Vi har korttidsutlån av diverse hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere for brukere med kortvarig behov. Vi kan også veilede i søknadsprosessen til langtids lån av utstyr fra NAV- Hjelpemiddelsentralen.
Utlevering av hjelpemidler kan påberegnes noe tid. Har du eller dine pårørende mulighet til å hente hjelpemidler selv på lageret i Påls vei 4 kan prosessen gå raskere.

Våre servicearbeidere utfører enkle reparasjoner* av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen og kommunalt lager blant annet: Elektriske rullestoler, scootere, manuelle rullestoler, arbeidsstoler, rullator o.l.

Hva koster det?

Våre tjenester er gratis og vi kjører ut og monterer, demonterer og returnerer vederlagsfritt.

Vår besøksadresse er:

Bodø kommune Hjelpemiddellager
Pålsvei 4 Binngangsparti hjelpemiddelteamet
8008 Bodø
 
 

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.00-15.00

Onsdag: stengt

Telefontid i åpningstiden. Telefon: 90 22 33 33

e-post: hjelpemiddelteamet@bodo.kommune.no

Ansatte i Bodø kommune med tilgang til Gerica, følger egen rutine for bestilling av oppdrag/kontakt.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail