Du er her:

Syn og hørsel

articleimage

Kommunens syn- og hørselskontakter er ansatt i rehabiliteringstjenesten. Med dem kan du ta opp utfordringer og spørsmål du har i forhold til nedsatt syn og hørsel.

Syn- og hørselskontaktene kan bidra med:

  • Å utrede behov for tekniske hjelpemidler og hjelpe til med å søke på dem.
  • Å gi opplæring i bruken av hjelpemidlene du har fått.
  • Oppfølging og vurdering om hjelpemidlene fungerer for deg.
  • Å vurdere om hjelpemidlene bør sendes til reparasjon eller byttes.
  • Å gi hjelp og informasjon til enkeltpersoner, foreninger, og også personer som bor på institusjon.
  • Å sette deg i kontakt med Blindeforbundet eller Hørselshemmedes Landsforbund, og deres likepersoner.

Besøksadresse:
Gamle Riksvei 18, 1.etg
Telefon: 75 55 43 00

Åpningstider: Hverdager kl. 08.00-15.30

Vi har drop-in hver tirsdag klokken 08.00-12.00. Syn- og hørselskontaktene tar da fortløpende i mot besøk uten timeavtale.

Dersom du trenger hjelp til høreapparat eller tilleggsutstyr, ta dette med!

Hvem kontakter du?

For alle henvendelser, ring 755 54 300, eller fyll ut henvendelsesskjemaet, skriv det ut og send i posten til:

Bodø Kommune
Rehabiliteringssenteret
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø.

Grunnet personopplysninger og datasikkerhet anbefaler vi at du ikke sender skjema pr. e-post.

Etter at henvisning er mottatt hos oss, vil du bli kontaktet for timeavtale. Vær forberedt på at det kan være noe ventetid.

Hva koster det?

Tjenester fra den kommunale syn- og hørselskontakten er gratis.

  • thumbnail
  • thumbnail