Du er her:

Hjelpemiddelteamet

For at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne oppleve deltakelse og mestring* i dagliglivet, kan hjelpemidler være et av tiltakene.

Bruk av hjelpemidler kan kompensere for, eller erstatte tapt funksjon. Det vil alltid være viktig å vurdere om bruk av hjelpemidler vil hemme eller fremme personens funksjon og muligheter for aktivitet.
Dette for å forebygge ytterligere tap av funksjon, siden bruk av hjelpemidler kan påvirke aktivitetsutførelse på flere plan.

Hjelpemiddelteamet tar i mot henvendelser ved behov for hjelpemidler. Her koordineres utlevering, henting og returnering av hjelpemidler. Feil- søk, reparasjoner og montering blir også utført av teamet. Teamet kan søke om enkle hjelpemidler fra NAV eller kommunalt lager på vegne av personer med behov for disse. I denne prosessen vurderes det også om andre tiltak kan være aktuelle for å bevare aktivitet og deltagelse hos personen.

Vi har korttidsutlån av diverse hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere for brukere med kortvarig behov. Vi kan også veilede i søknadsprosessen til langtids lån av utstyr fra NAV- Hjelpemiddelsentralen.
Utlevering av hjelpemidler kan påberegnes noe tid. Har du eller dine pårørende mulighet til å hente hjelpemidler selv på lageret i Påls vei 4 kan prosessen gå raskere.

Våre servicearbeidere utfører enkle reparasjoner* av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen og kommunalt lager blant annet: Elektriske rullestoler, scootere, manuelle rullestoler, arbeidsstoler, rullator o.l.

Velferdsteknologi

Bodø kommune satser på velferdsteknologi. Dette er teknologi som kan forenkle og trygge hverdagen til borgere og tjenesteytere i kommunen. Fremtidens helsetjenester vil inneha bruk av teknologi på lik linje som teknologi i større grad er en naturlig del av hverdagslivet for hele samfunnet. Eksempler på velferdsteknologi i vår kommune:

- E-lås slik at Hjemmetjenesten nøkkelfritt kommer til når det er behov for hjelp.

-Digitale trygghetsalarmer som kan kobles til ulike sendere

-Medisindispenser slik at borgeren kan ha kontroll på medisin og ta den til riktig tid.

Hjelpemiddelteamet er de som monterer, demonterer og reparerer dette utstyret. Mere informasjon? Se lenkene:

https://www.safemate.no/en

https://www.roommate.no/

https://evondos.no/

https://www.phoniro.com/no/vare-losninger/digital-nokkelhandtering/hjemmeboende/

Ta kontakt med Tildelingskontoret om dette er noe du har behov for.

 

Hva koster det?

Våre tjenester er gratis og vi kjører ut og monterer, demonterer og returnerer vederlagsfritt.

Vår besøksadresse er:

Burøyveien 12 B
 
Bilde av bygg
 
 
 

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.00-15.00

Onsdag: stengt

Telefontid i åpningstiden. Telefon: 90 22 33 33

e-post: hjelpemiddelteamet@bodo.kommune.no

Ansatte i Bodø kommune med tilgang til Gerica, følger egen rutine for bestilling av oppdrag/kontakt.

  • thumbnail
  • thumbnail