Du er her:

Hukommelsesteamet

articleimage

Foto: Bjørn Godal

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demenssykdom?

Hukommelsesteamet er tilknyttet Rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune, og er et lavterskeltilbud for personer med demens eller mistanke om demensutvikling. I tillegg er vi et tilbud for pårørende, helsepersonell og andre aktuelle berørte. Vi har taushetsplikt og vil behandle all informasjon konfidensielt. 

Hukommelsesteamet består av ergoterapeut, sykepleiere og lege med særlig kompetanse på demens og psykisk helse.

Hva kan teamet hjelpe med:

  • bistå fastlegene i utredning av demenssykdom
  • kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvanske
  • gi informasjon om hva demens er
  • informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd for bedre hverdagsmestring
  • tilby koordinering og oppfølging
  • bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet
  • være til støtte for de som er berørt, og trenger noen å snakke med

Teamet kommer på hjemmebesøk hvis ønskelig.

Pårørendeskolen
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på område.
Pårørendeskole arrangeres 2 ganger i året (klikk her for nærmere info om pårørendeskole)

Kontaktinformasjon:

Vi er tilgjengelig hverdager mellom kl 08:00 – 15:30

Telefon: 75 55 43 00

E-post: hukommelsesteam@bodo.kommune.no

Adresse:

Rehabiliteringstjenesten
v/Hukommelsesteamet
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø

 

Klikk her for vår nye brosjyre