Du er her:

Hverdagsrehabilitering

articleimage

Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.

Et tverrfagligteam bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og eventuelt representant fra hjemmetjenesten kommer hjem til deg. I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål.  

Teamet som har vært på kartlegging veileder annet helsepersonell i tiltakene.

Treningen tilpasses i takt med forbedring av din funksjon.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. For å oppnå dette jobber vi sammen med deg i rehabiliteringsprosessen i en avtalt tidsperiode. Underveis vil vi sammen med deg evaluere framgang og måloppnåelse.

Hva forventer vi av deg?

Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Målgruppe

Tjenesten passer for mennesker som har opplevd et funksjonsfall, og som nå har overskudd og evne til å trene seg tilbake for å kunne fungere som tidligere.

Henvisning

Du må fylle ut henvisningsskjemaet …. skrive dette ut og sende det i posten til:

Rehabiliteringstjenesten
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø
 

Grunnet personopplysninger og datasikkerhet anbefaler vi at du ikke sender skjema pr. e-post.

Etter at skjema er mottatt hos oss, vil du bli kontaktet for avtale.

Tjenesten er gratis.