Du er her:

Seniorhelse

Seniorhelse ønsker å støtte seniorer til å få en best mulig hverdag med god livskvalitet og mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Seniorhelse er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for alle alderspensjonister i Bodø kommune.

Vi tilbyr:

  • Alle som fyller 80 år og som ikke har omfattende helsetjenester, vil motta et brev med et tilbud om et helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk.
  • Støttesamtaler til seniorer i forhold til psykisk helse eller hvis man er i en vanskelig livssituasjon.
  • Alle seniorer som ønsker en helsesamtale er velkommen til å ta direkte kontakt eller avtale en samtale på vårt kontor
  • Alle seniorer er velkommen til å ta kontakt.
  • Oppfølgingene tilbys i en tidsavgrenset periode.

 

Hensikten med besøket/samtalen er:

  • Å snakke om det som er viktig for deg i din hverdag.
  • En samtale om det som har betydning for hverdagsliv og helse(fysisk aktivitet, kosthold, forebygging av fallulykker, ensomhet)
  • Å snakke om gleder og utfordringer du opplever.
  • Informasjon om ulike aktivitetstilbud og andre kommunale tilbud.

Vår hjelp er frivillig, gratis og alle ansatte har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Vi har en ergoterapeut i 100 % stilling og to sykepleiere, en i 60 % stilling og en i 100 % stilling.

Rehabiliteringstjenesten
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø
Telefon: 75 55 43 00
 

Åpningstid: Mandag - fredag. kl. 08.00-15.30